Košarica

02 250 18 00 | info@zfm.si | O nas

Prijava v portal: 

Prijava

Želite podporo?

Pokličite nas: 02 250 18 00

Družabna omrežja

Direktiva o osebni zaščitni opremi

 

Osebna zaščitna oprema vključuje tudi:

 

  • enoto, sestavljeno iz več naprav ali sredstev, ki jih je proizvajalec celostno povezal zaradi varstva posameznika pred eno ali več možnimi sočasnimi nevarnostmi;
  • varnostno napravo ali sredstvo, ločljivo ali neločljivo kombinirano z osebno opremo, ki ni zaščitna in jo posameznik nosi ali drži pri opravljanju posebne dejavnosti;
  • med seboj zamenljive dele osebne varovalne opreme, ki so bistveni za njeno neoporečno delovanje in se uporabljajo izključno za takšno opremo.

 

Vsak sistem, ki je dan v promet z osebno varovalno opremo, s katerim je ta priključena na drugo zunanjo napravo, se šteje za bistveni del te opreme, tudi če sistem ni namenjen temu, da bi ga uporabnik stalno nosil ali držal v celotnem obdobju izpostavljenosti nevarnosti.

Ta direktiva se ne uporablja za:

 

  • osebno varovalno opremo, ki jo ureja druga direktiva z enakimi cilji, kakor jih ima ta direktiva v zvezi z dajanjem v promet, prostim pretokom blaga in varnostjo;
  • razrede osebne varovalne opreme, ki so posebej navedeni na seznamu izločenih izdelkov v Prilogi I, neodvisno od razloga za izločitev, navedenih v prvi alineji.

 

Države članice sprejmejo vse ustrezne ukrepe za zagotovitev, da je osebno varovalno opremo mogoče dati v promet in začeti uporabljati samo, če varuje zdravje in zagotavlja varstvo uporabnikov, brez poseganja v zdravje in varstvo drugih posameznikov, domačih živali ali blaga, ko se ustrezno vzdržuje in uporablja v predvideni namen.

Ta direktiva ne posega v pravico držav članic, da v skladu s Pogodbo določijo zahteve, za katere menijo, da so potrebne za zagotovitev varstva uporabnikov, če to ne povzroča sprememb osebne varovalne opreme, zaradi česar bi lahko nastalo neskladje z določbami te direktive.

Države članice ne smejo preprečevati predstavitve osebne varovalne opreme na sejmih, razstavah in podobnem, ki ni skladna z določbami te direktive, če tam ustrezno obvestilo opozarja na to in na prepoved njene pridobitve in/ali uporabe v katere koli namene, dokler je ne uskladi proizvajalec ali njegov zastopnik s sedežem v Skupnosti. Osebna zaščitna oprema mora izpolnjevati osnovne zdravstvene in varnostne zahteve, določene v Prilogi II Direktive 89/686/EGS.

 

Varnost in zdravje pri delu

 

Več o tej temi preberite v priročniku Varnost in zdravje pri delu

 
Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja