Članstvo Forum Akademija

Forum Akademija je že 16. leto vodilni izvajalec izobraževanj na slovenskem trgu
in je del mednarodne medijske družbe FORUM MEDIA GROUP s podružnicami v 18 državah sveta.

POSTANITE ČLAN FORUM AKADEMIJE!

Včlanite se, izobrazite več zaposlenih, izkoristite številne ugodnosti in prihranite.

“Usposabljanja in izobraževanja, ki jih izvaja Forum Akademija so za naše zaposlene zelo koristna. Pri organizaciji usposabljanj sledijo aktualnim temam in zakonodajnim spremembam, so ažurni, kvalitetni in zanesljivi. Izvajajo jih priznani strokovnjaki z različnih strokovnih področij.
Kot člani Forum Akademije smo deležni ene brezplačne udeležbe na posameznih enodnevnih usposabljanjih in številnih drugih članskih ugodnosti. Glede na veliko število organiziranih enodnevnih izobraževanj, lahko omogočimo udeležbo večjemu številu zaposlenih.
Glede na vse navedeno, so naši zaposleni ažurno seznanjeni z aktualno zakonodajo, ki jo potrebujejo pri svojem delu in posledično pri sprejemanju pravilnih strokovnih odločitev.
Z veseljem pričakujemo nadaljnja strokovna in kakovostna izobraževanja.”

Lidija Krebl Vukovič, vodja Sekretariata za splošne zadeve
Mestna občina Maribor

S članstvom si zagotovite:

1. Kakovostno izobraževanje vseh vaših zaposlenih
Letno lahko izbirate med več kot 100 enodnevnimi izobraževanji (seminarji, posveti, konferencami in delavnicami), ki jih izvedemo v sodelovanju z vrhunskimi strokovnjaki in celovito pokrijejo potrebe vaših zaposlenih.

2. Ugodno ponudbo izobraževalnih paketov
Izobraževalni paketi so oblikovani glede na velikost in izobraževalne potrebe podjetja tako, da si zagotovite tudi več kot 50 odstotni prihranek!

3. Lažje načrtovanje, hitrejši postopek in izvedba vaših izobraževanj
S članstvom pridobite svojega skrbnika, ki bo skupaj z vami:

 • identificiral izobraževalne potrebe vaših zaposlenih,
 • svetoval pri izboru ustreznih izobraževanj,
 • redno obveščal in predlagal aktualne teme v skladu z zakonodajnimi spremembami in razvojem prakse,
 • pripravil končno analizo in poročilo o izvedenih izobraževanjih.
Urška Iršič,
skrbnica ključnih kupcev Forum Akademija
Tel: 02 230 28 40
Email: urska.irsic@zfm.si
Alenka Senčar,
vodja projekta
Tel: 02 230 28 55
Email: alenka.sencar@zfm.si

Letna članarina obsega:

 • udeležbo na izvedenih enodnevnih izobraževanjih (seminarjih, posvetih, konferencah ali delavnicah),
 • za enega vašega zaposlenega na posamezno izobraževanje (različnih izobraževanj se lahko udeležijo različne osebe),
 • brez plačila kotizacije!

Članstvo se prične z datumom plačila članarine in traja leto dni.

Različni izobraževalni paketi so prilagojeni specifičnim izobraževalnim potrebam posameznega podjetja:

 

 

MIKRO PAKET: 990 € (Cena ne vključuje DDV.)
Namenjen samo mikro podjetjem po definiciji ZGD za udeležbo na 10 enodnevnih izobraževanjih

 

Vaš prihranek je lahko vsaj 50 odstoten in se veča s številom udeležencev.


S članstvom v Forum Akademiji pridobite številne dodatne ugodnosti:

 • 30 % popust na redno ceno za vsakega naslednjega zaposlenega iz vašega podjetja, ki se bo udeležil enodnevnega izobraževanja,
 • 20 % popust na redno ceno pri prijavi na večdnevne seminarje in izobraževalne programe,
 • 30 % ali več popusta v primeru, da izobraževanje ali teambuilding izvedemo interno v vašem podjetju,
 • 20 % popust pri naročilu vseh naših portalov in strokovne literature.

Ključne prednosti članarine:

Bistveno nižji stroški za izobraževanja zaposlenih

Možnost, da se izobraževanj udeleži več ali celo vsi vaši zaposleni

Vrhunski predavatelji iz različnih področij poslovanja

Članstvo traja eno leto od plačila članarine

Seminarje, posvete in delavnice izvajamo na naslednjih strokovnih področjih:

 • Kadrovsko delo
 • Računovodstvo in finance
 • Okolje in odpadki
 • Varnost in zdravje pri delu
 • Logistika, skladiščenje in tehnična varnost strojev
 • Gradbena zakonodaja in energetska učinkovitost
 • Vzgoja in izobraževanje
 • Javna naročila in informacije javnega značaja
 • Varstvo osebnih podatkov
 • Management in administracija
 • Informacijska varnost
 • Varnost živil in organizacija prehrane

Aktualna izobraževanja po strokovnih področjih si oglejte na www.zfm.si.


Rezultati številnih raziskav kažejo pomembnost dodatnega izobraževanja za dobro poslovanje vsakega podjetja in ustanove. Vlaganje v razvoj kompetenc zaposlenih izboljšuje konkurenčnost na trgu, povečuje učinkovitost in zagotavlja večje zadovoljstvo zaposlenih.

Izkoristite enkratno priložnost in s članstvom v Forum Akademiji kvalitetno izobražujte več vaših zaposlenih, s pomembnim prihrankom v primerjavi z udeležbo na posamičnih izobraževanjih.


Splošni pogoji:

 • Članstvo se navezuje na enodnevna izobraževanja.
 • Enodnevna izobraževanja so seminarji, posveti, konference in delavnice.
 • Članstvo prične veljati z datumom plačila članarine in traja eno leto.
 • Zaradi kvalitetne izvedbe izobraževanj je zaželeno, da se na izobraževanje prijavite oziroma odjavite najmanj 7 dni pred datumom izvedbe.
 • Forum Akademija si pridržuje pravico odpovedi določenega enodnevnega izobraževanja.
 • Članstvo se prične ob naročilu in se po obdobju enega leta samodejno podaljša. Odpoved je možna v pisni obliki najkasneje en mesec pred potekom dvanajstmesečnega obdobja.
 • Navedeni popusti se ne seštevajo z drugimi popusti Založbe Forum Media.