Valči Plut

Valči Plut, univ.dipl.ekonomistka Nabavna Managerka Slovenije 2013 in članica Strokovnega sveta Združenja nabavnikov Slovenije, od januarja 2016 Vodja protiprodaje dobaviteljem na nivoju koncerna Iskra d.d., pred tem Direktorica nabave in logistike v podjetju Iskra d.d..Po zaključenem višješolskem študiju na Ekonomski Fakulteti v Ljubljani, je leta 1982 začela svojo poslovno pot v podjetju Iskra kondenzatorji d.d., Semič. Vodenje nabave je prevzela pred šestnajstimi leti in bila vodja nabave tudi v letih 2001 do 2004, ko je bilo podjetje Iskra kondenzatorji d.d. v rokah nemških lastnikov. V tem času je zaključila univerzitetni študij na EPF Maribor in pedagoško andragoško izobrazbo na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Skozi vsa leta zaposlitve se je dodatno izobraževala, tako na strokovnem, kot tudi jezikovnem področju. Raznolika nabavna področja, kot je nabava materiala, blaga, storitev ter investicijskega blaga, vodenje skladišč materiala in gotovih izdelkov, vodenje logističnega oddelka, ki se ukvarja z organizacijo prevozov na uvozni in izvozni strani in carinjenjem vseh vrst blaga v/iz globalnega svetovnega trga, ji je dalo bogate izkušnje, ki jih danes lahko s pridom uporablja pri svojem delu v velikem podjetju, kjer se z najvišjo mero gospodarnosti loteva vsakega dela, novosti pa sprejema kot poseben izziv.Njena nova funkcija v podjetju pomeni za njo velik izziv, dolgoletne izkušnje na nabavni strani jemlje kot prednost razumevanja nabavnika na drugi strani pogajalske pozicije. Svoje bogate izkušnje želi na čim bolj pristopen način prenesti na mlajše generacije.

Prikaz vseh 2 rezultatov