Tomaž Jelenko

Tomaž Jelenko, diplomirani inženir elektrotehnike. Po končanem študiju se je zaposlil v podjetju Comet d.o.o v Zrečah, kjer je pred 30 leti pričel kot strokovni sodelavec v vzdrževanju. V letu 1996 je prevzel vodenje službe vzdrževanja. Skozi svojo poklicno pot si je nabiral strokovne in vodstvene izkušnje pri projektih v Sloveniji in tujini. Bil je nosilec prenosov tehniško - tehnoloških rešitev v Join venture podjetja v Iranu in Makedoniji. V letu 2010, v času združevanja podjetij Comet d.o.o in Swatycomet, je vodil procese združevanja vzdrževanja, energetike in orodjarn v skupno organiziranost novo nastalega podjetja Swatycomet d.o.o. Kot direktor vzdrževanja je nadaljeval vodenje ekipe vzdrževanja v novo nastalem podjetju.

Skozi svojo karierno pot ga je vseskozi vodila misel, da so osnova dobrih odločitev zmeraj kvalitetni podatki. Svojo misel je že v 90 letih vpeljaval skozi lastno gradnjo računalniške podpore za vzdrževanje v podjetju. Zaradi širjenja podjetja je bila logična odločitev, da je treba preiti na višji nivo računalniške podpore, zato se je podjetje l.2012 odločilo za vpeljavo IBM programa MAXIMO, kjer je s svojimi večletnimi izkušnjami nadgradil sistem spremljanja z vpeljavo »kazalnikov učinkovitosti vzdrževanja». Bil je tudi v delovni skupini pri sinhronizaciji računalniške podpore Maximo z novimi lastniki v ZDA.

Po nakupu podjetja s strani ameriškega podjetja Weiler opravlja od l. 2017 funkcijo vodenja inženiringa proizvodnih procesov, kjer skrbi za področja razvoja in implementacije tehniško tehnoloških projektov v podjetju, investicij in kot strokovna služba za tehniško usmerjanje služb vzdrževanja, katerih izvajalska funkcija je po novi organiziranosti prešla po posamezne proizvodne linije na posamezni lokaciji.
Je aktivni član Društva vzdrževalec, kjer opravlja funkcijo podpredsednika društva.

Svoje znanje in izkušnje rad prenaša tudi na mlade, zato že 8. leto predava predmete s področja vzdrževanja na VTŠ v Mariboru.

Prikaz 1 rezultata