Teja Breznik Alfirev

V IT-podjetju S&T Slovenija je zaposlena kot direktorica za korporativno komuniciranje in razvoj kadrov. Svoje delovne izku{nje si je nabirala najprej v prodaji in marketingu ter se v zadnjih letih preusmerila še na področje upravljanja človeškega kapitala. Zanima jo predvsem področje upravljanja delovne uspešnosti zaposlenih (t.i. performance management) ter raziskovanje možnosti, kako sta lahko marketing in HR skupaj še učinkovitejša. Na nivoju skupine S&T je vodja marketinga za eno od vej poslovanja skupine S&T. Vodila je prenovo HR-sistema v S&T Slovenija in s tem prislužila podjetju tudi nagrado za drugi najboljši HRM-projekt v letu 2010. Je članica upravnega odbora društva za kadrovsko dejavnost in avtorica strokovnih člankov oziroma priročnikov s HR-področja. Diplomirala je iz organizacije poslovanja v turizmu in nadaljuje študij na področju menedžmenta. Njena velika strast je transakcijska analiza.

Ujemajočih izdelkov ni mogoče najti.