Tanja Cmrečnjak Pelicon

Tanja Cmrečnjak Pelicon, po poklicu univerzitetna diplomirana pravnica, je zaposlena na Inšpektoratu RS za delo od leta 2002. V Uradu predstojnika inšpektorata je več let delovala kot svetovalka za področje delovnopravne zakonodaje, se med drugim specializirala za področje prepovedi diskriminacije, sodelovala pa je tudi v mednarodnem projektu »Napotitev delavcev: izmenjava izkušenj, promocija dobrih praks in izboljšanje dostopa do informacij / Posting of workers: Sharing experiences, promoting best practices and improving access to information« - projekt je koordiniral ZRC SAZU. Od februarja 2017 dela na projektu inšpektorata »Odpravimo konflikte na delovnem mestu«, kjer promovira nesodno razreševanje delovnopravnih sporov, predava o možnostih mirnega razreševanja konflitkov na delovnem mestu v povezavi z delovnopravnimi vprašanji ter kot mediatorka izvaja posredovanje v sporih med delavci in delodajalci.

Ujemajočih izdelkov ni mogoče najti.