Tanja Černe

Tanja Černe je profesorica defektologije, Brain Gym@ inštruktorica in svetovalka z mednarodno licenco, NLP Master Coach, Learning Coach in NLP-trenerka. Zaključila je izobraževanje iz spontanega in aktivnega učenja na osnovi pedagogike montessori. Izobražuje se iz nevrosenzomotorične refleksne integracije in pedagoške kineziologije ter nadaljuje študij na doktorski stopnji. Zaposlena je v Svetovalnem centru za otroke, mladostnike in starše Ljubljana, kjer se ukvarja z diagnostiko, korekcijo in svetovanjem otrokom in mladostnikom z razvojnimi, splošnimi, specifičnimi učnimi težavami, motnjami pozornosti in aktivnosti, njihovim staršem in učiteljem. Vodi delavnice za otroke (razvijanje branja, pisanja, računanja), skupino za otroke (učenje učenja), starše (pomoč otrokom z učnimi težavami) in učitelje (strokovno spremljanje in svetovanje). Je tudi predsednica komisije za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami. Je avtorica več strokovnih prispevkov in predavateljica na različnih izobraževanjih za učitelje in starše, šolah ter strokovnih posvetih. V prostem času sodeluje pri izdelavi in spletni prodaji lesenih didaktičnih pripomočkov, ki so v pomoč otrokom pri razvijanju branja in pisanja ter usmerjanju pozornosti.

Prikaz 1 rezultata