Silvester Kmetič

Silvester Kmetič deluje na področju organizacijskega in strateškega razvoja, izvaja prodajne, vodstvene in individualne treninge za srednji in višji management, kjer s pomočjo sodobnih pristopov psihologije in ekonomije ljudem pomaga razvijati veščine vodenja, komunikacije, projektnega in timskega dela, upravljanja s časom, usklajevanja posla, družine in lastnega življenja, jih podpira pri prepoznavanju lastnih vrednot in prepričanj ter odpravljanju raznih strahov oz. upravljanju z njimi.  V podjetjih Silvester kombinira izvajanje timskih treningov in individualnega coachinga za vodstveni kader in člane ekip, saj izjemno uživa pri delu s posamezniki, ki si želijo razviti svoje potenciale in doseči zastavljene cilje. K boljšim rezultatom je popeljal tudi številne podjetnike, športnike, politike, mladostnike in posameznike, ki so si želeli doseči nadpovprečno uspešnost, oz. vedo, kaj si v življenju želijo, in so za to pripravljeni premagati cono udobja. Treninge izvaja v podjetjih in organizacijah v rodni Nemčiji, kot tudi Sloveniji, Avstriji, Švici, Srbiji in na Hrvaškem. Je certificiran Transolution Coach, NLP Master Coach, Hipno Coach in Sales Coach.

Ujemajočih izdelkov ni mogoče najti.