Saška Terseglav

Njeno raziskovalno delovanje sega v domeno zdravstvene sociologije, drugih  socioloških pod-disciplin v povezavi z zdravstvom in komunikologije (zdravstveno komuniciranje, medijske študije). Pri svojem raziskovalnem delu se v glavnem ukvarja s teorijo delovanja in vplivom interakcij  med različnimi akterji v zdravstveni verigi – vključno z bolniki, zdravstvenimi delavci, zavodi, zdravstveno industrijo, mediji – na zdravstvene izide, zadovoljstvo, zaupanje.     Na Univerzitetni kliniki Golnik je sedem let opravljala delo bolnišnične komunikologinje (2003-2010), in svoje delovanje v bolnišnici dopolnjevala s pedagoškim delom kot nosilka predmeta komuniciranje v zdravstvenem in negovalnem timu na Visoki šoli za zdravstveno nego Jesenice (2008-2010). Trenutno je zaposlena na Združenju zdravstvenih zavodov Slovenije kot urednica revije Novis in svetovalka za odnose z javnostmi. Je članica Evropskega združenja za zdravstveno komuniciranje.   

Ujemajočih izdelkov ni mogoče najti.