Saša Oražem

Saša Oražem, odvetnica, Odvetniška družba Rojs, Peljhan, Prelesnik & Partnerji o.p, d.o.o.

Saša se je pridružila Odvetniški družbi Rojs, Peljhan, Prelesnik & Partnerji o.p, d.o.o. v letu 2001 po opravljenem pravosodnem izpitu. Kot odvetnica se je specializirala za področje Delovnega prava. Sodelovala je kot svetovalka za delovnopravno področje pri številnih večjih projektih združitev in prevzemov v Sloveniji. Posebno znanje in izkušnje, ki jo odlikujejo po 18 letih dela v odvetništvu, pa je poznavanje delovnopravne zakonodaje in povezovanje le te z drugimi področji prava, kot je korporacijsko in civilno pravo, ter pravdni postopek. Svoje izkušnje iz poslovne prakse pa Saša uspešno nadgrajuje s poznavanjem sodne prakse, kar je dandanes neizogibno potrebno za odvračanje pravnih rizikov in za iskanje najboljših rešitev za stranke. Saša tako svetuje strankam na področju različnih delovnopravnih zadev, pri individualnih in kolektivnih odpuščanjih, reorganizacijah, prenosih/prevzemih delavcev, delu agencijskih delavcev, čezmejnih napotitvah, kot tudi pri reševanju delovnih sporov na sodišču kot tudi v izven-sodnih postopkih poravnavanja z delavci ali njihovimi predstavniki. Veliko izkušenj pa ima tudi v postopkih pogajanj s sindikati in sklepanjem podjetniških kolektivnih pogodb.

Delovna področja: delovno pravo, reševanje sporov, gospodarsko pravo

Zadnji poudarki pri delu: delovno pravo (reorganizacije, pogajanja s sindikati, ukrepi delodajalcev v primeru višje sile – koronavirus, razporejanje delovnega časa, odškodninski zahtevki zoper člane poslovodstva, itd.)

Izberi kategorijo

Prikaz rezultata

Izberi kategorijo

Prikaz rezultata