Sabina Dornik

Sabina Dornik je v podjetju SINT d.o.o., Podjetje za kompletno urejanje področja varnosti in zdravja pri delu, varstva pred požarom ter varstva okolja zaposlena kot strokovnjak za zdravstveno in okoljsko higieno, kjer se ukvarja predvsem s svetovanjem strankam ter izdelavo HACCP dokumentacije, načrta preprečevanja legionel … Ima večletne delovne izkušnje na področju varstva okolja ter vzdrževanja sistema ISO 14001.

Izberi kategorijo

Prikaz rezultata

Izberi kategorijo

Prikaz rezultata