Roman Lubec

Roman Lubec, univ. dipl. inž. stroj., je od leta 1997 zaposlen na Inšpektoratu RS za delo, kjer je več kot 20 let opravljal delo inšpektorja za varnost in zdravje za delo. Pred tem je delal v gospodarstvu kot vodja tehnologije v TVT Boris Kidrič Maribor, kot v.d. direktorja podjetja Vzdrževanje in transport d.o.o. in kot vodja mednarodnega projekta Eureka - Isytrans v delovni organizaciji Tirna vozila d.o.o.. Od leta 2017 dela na projektu IRSD »Odpravimo konflikte na delovnem mestu«, kjer skozi predavanja in strokovno pomoč posreduje informacije delodajalcem, kako razumeti in urejati področje varnosti in zdravja pri delu.

Ujemajočih izdelkov ni mogoče najti.