Robert Radkovič

Robert Radkovič je leta 2007 magistriral na Mednarodni fakulteti za družbene in poslovne študije v Celju. Je predavatelj na višji strokovni šoli Abitura v Celju, Centru strokovnih šol Kranj, na srednji strokovni šoli Zasebni šoli za varnostno izobraževanje- Čas, predavatelj za pridobitev nacionalne poklicne kvalifikacije (NPK) varnostnega osebja v Varnostno izobraževanje Čas, gostujoči predavatelj na Fakulteti za turistične študije Portorož-Turistica pri predmetu Varnost v turizmu, predavatelj na Fakulteti za komercialne in poslovne vede v Celju kot nosilec predmeta Načrtovanje in razvoj korporativne varnosti. Je uradna oseba za področje dostopa do informacij javnega značaja v Policiji, vodja strokovnih in raziskovalnih projektih policijskega dela v Policiji tudi na področju varstva osebnih podatkov, je član medresorskih delovnih skupin na področju dokumentarnega gradiva, pripravi notranjih internih aktov Policije in sistemskega razvoja Policije. Nadzoril je več diplom in strokovnih člankov, je avtor člankov s področja informacij javnega značaja in varstva osebnih podatkov, internih učnih gradiv s področja nadzora, načrtovanja, menedžmenta zasebnega varovanja.

Ujemajočih izdelkov ni mogoče najti.