prof. dr. Jožef Medved

Red. prof. dr. Jožef Medved je profesor na Oddelku za materiale in metalurgijo, Naravoslovnotehniške fakultete, Univerze v Ljubljani. Doktoriral je leta 1999 z disertacijo »Notranja oksidacija zlitin bakra z žveplom, selenom in telurjem«. Od leta 2004 je zaposlen na mestu visokošolskega učitelja. Na Katedri za metalurško procesno tehniko, katere predstojnik je od leta 2001, je nosilec naslednjih predmetov: Termodinamika materialov 1 in 2, Procesna tehnika neželenih kovin, Reciklaža, Korozija in zaščita, Tehnologija aluminija in Heterogena ravnotežja v procesni tehniki. Bil je mentor 11 doktorandom, 2 znanstvenima magistrantoma in več kot 70 magistrantom in diplomantom. Kot gostujoči profesor je gostoval na Sveučilištu u Zagrebu, Metalurški fakultet Sisak, in Ruhr Universität Bochum. Krajša gostovanja je opravil še na: Univesität Wien in Technische Universität Clausthal.

Težišče njegovega raziskovalnega dela predstavlja termodinamično modeliranje kovinskih in nekovinskih anorganskih materialov, sinteza neželeznih kovin in zlitin ter reciklaža kovinskih materialov. Poleg termodinamičnih simulacijskih orodij obvladuje tudi vse vrste termičnih analiz. Kot nosilec in član raziskovalne skupine je sodeloval v več evropskih in domačih projektih. Kot nosilec je vodil več deset industrijskih projektov, v okviru katerih je raziskoval tudi reciklažo sekundarnega aluminija in vpliv na kakovost izdelkov.

Izberi kategorijo

Prikaz rezultata

Izberi kategorijo

Prikaz rezultata