prof. dr. Henrik Gjerkeš, univ. dipl. inž. stroj.

Prof. dr. Henrik Gjerkeš, univ. dipl. inž, stroj., je doktoriral leta 1999 na Fakulteti za strojništvo Univerze v Ljubljani. Zaposlen je kot vodja dejavnosti na Gradbenem inštitutu ZRMK v Ljubljani in kot profesor na Univerzi v Novi Gorici. Znanstveno-raziskovalno delo dopolnjuje s sodelovanjem pri domačih in mednarodnih projektnih aktivnostih s področja trajnostnega razvoja in inovativnih sistemov za rabo obnovljivih virov energije, v sodelovanju z gospodarstvom, lokalnimi in regionalnimi skupnostmi, nevladnimi organizacijami in/ali vladnimi službami (npr. H2020: MODER, H2020 HAPPEN, CA EPBD IV; FP7: EE-HIGHRISE, Interreg Mediteran: LOCAL4GREEN, IEE: Green Twinning, Come2CoM). Od leta 2009 do 2011 je bil minister v vladi Republike Slovenije, odgovoren za lokalno samoupravo, kohezijsko politiko in regionalni razvoj. Njegova bibliografija obsega 200 enot, od tega 19 znanstvenih člankov z več kot 80 čistimi citati.

Prikaz 1 rezultata