Nina Globočnik

Odvetnica Nina Globočnik se v pretežni meri ukvarja z delovnim in gospodarskim pravom, pokriva pa tudi ostala pravna področja. Pred začetkom odvetniške dejavnosti je na tem področju več let pridobivala neposredne izkušnje kot direktorica pravne službe na Gospodarski zbornici Slovenije in na Združenju delodajalcev Slovenije. Je tudi avtorica številnih strokovnih člankov. Ker znanja nikoli ni držala zase, redno predava na različnih seminarjih in konferencah. Njena predavanja so vedno obarvana s primeri iz prakse, kar jim daje posebno vrednost.

Ujemajočih izdelkov ni mogoče najti.