Nataša Houmark

Poslovno izhaja iz mednarodnih okolij, kjer je do sedaj vodila kadrovska področja. Največjo pomembnost pripisuje kadrovski funkciji v vlogi strateškega poslovnega partnerja upravi podjetij, saj le tako lahko dosega maksimalne učinke na vseh področjih ravnanja z ljudmi pri delu. Pri postavljanju kadrovske strategije ter vodenju kadrovskih aktivnosti se je v zadnjem času intenzivno posvetila sistemom nagrajevanja ter motiviranja, razvoju kadrov, vodenju, poslovni odličnosti zaposlenih, internem komuniciranju ter sistemom spremljanja dodane vrednosti kadrovskih aktivnosti. Aktivno sodeluje v interesnih združenjih slovenskih in tujih HR-strokovnjakov, zadnji večji projekt, pri katerem je sodelovala, je bil postavitev predloga novega plačnega modela na nivoju gospodarske dejavnosti, kjer deluje. Kontinuirano izpopolnjuje svoja znanja in izkušnje z domačimi in tujimi izobraževanji ter s sodelovanjem pri različnih kadrovskih projektih v domačem in mednarodnem okolju. Pri svojem delu se poslužuje Insights, MBTI, FIRO-B ter Belbinovih analiz in kot predavateljica ter svetovalka aktivno sodeluje pri razvoju kadrov, zlasti na področjih poslovne odličnosti, internega komuniciranja, timskega dela in vodenja.

Ujemajočih izdelkov ni mogoče najti.