Mohor Slatner

Mohor Slatner je končal študij na Biotehniški fakulteti in je od leta 2005 je zaposlen na Carinski upravi RS. Leta 2012 je prevzel delovno mesto na Oddelku za tarifo na Generalnem carinskem uradu RS, kjer tudi aktivno sodeluje v izobraževanju glede carinske tarife za zaposlene v finančni upravi kot tudi za zunanje uporabnike carinske tarife. Kot predstavnik Slovenije sodeluje še v delovnih skupinah za uvrščanje blaga in tarifnih opustitvah ter kvotah v EU.

Ujemajočih izdelkov ni mogoče najti.