Miran Kondrič

Miran Kondrič je diplomirani varstvoslovec in magister evropskega prava. Ima dolgoletne izkušnje s področja mejnih zadev in tujcev, posebej na področju odkrivanja in preprečevanja zlorab osebnih in potovalnih dokumentov. Že vrsto let sodeluje kot strokovnjak tudi v mednarodnem okolju v raznih delovnih skupinah in forumih. Od leta 2004 dalje sodeluje v delovni skupini za Ponarejene dokumente v Svetu EU kot predstavnik Slovenije, v času predsedovanja Slovenije v letu 2008 je bil in bo tudi v 2021 predsedujoči navedeni skupini. Aktivno sodeluje tudi pri raznih aktivnostih Agencije Frontex, DCAF, PCC SEE idr. Ves čas redno izvaja usposabljanja s področja odkrivanja zlorab identitete, ponarejenih in prenarejenih dokumentov ter drugih oblik zlorab dokumentov, tako pri slovenski policiji, kot tudi širše. Sodeloval je pri raznih projektih v tujini kot strokovnjak pri izvajanju raznih usposabljanj in svetovanjih na omenjeno temo na Hrvaškem, Črni Gori, BiH, Makedoniji, Kosovem, Nemčiji in Moldaviji. Miran Kondrič se je aktivno udeleževal raznih seminarjev in drugih aktivnostih na to temo, nazadnje je v letu 2020 na Nizozemskem uspešno zaključil dvotedensko specialistično usposabljanje »Advanced Level Document Officer«, ki se je izvajal na letališču Schiphol Amsterdam in v ID-Centre Eindhoven.

Ujemajočih izdelkov ni mogoče najti.