Matjaž Kodrič

Ukvarja se z davčnim svetovanjem in izobraževanjem na področju obdavčitve. Zaposlen je v družinskem podjetju - računovodski hiši iz okolice Maribora, v okviru lastne gospodarske družbe svetuje kot samostojni svetovalec in predava. Pretežni del desetletnih izkušenj na področju računovodenja in obdavčitve je pridobil pri samostojnem opravljanju dejavnosti kot samostojni podjetnik v podjetju, ki ga je v letu 2009 statusno preoblikoval v družbo z omejeno odgovornostjo. Kot predavatelj je v letih 2003-2010 sodeloval na več kot 35 izobraževanjih s področja obdavčitve dohodka iz dejavnosti, dohodnine, računovodsko-davčnih vidikov uvedbe evra ter udeležbe delavcev v dobičku. Kot samostojni svetovalec se osredotoča predvsem na praktične vidike uporabe pravil davčnega postopka v vsakodnevni davčno-računovodski praksi, pretežno na področju postopkov davčnega nadzora. Je avtor treh knjig s področja obdavčitve dohodka iz dejavnosti, od katerih je ena izšla v pisni, drugi dve pa v elektronski obliki, ter večjega števila člankov in prispevkov, ki so bili objavljeni v strokovnih revijah in na komercialnih spletnih straneh. Trenutno pripravlja magistrsko delo na ekonomsko poslovni fakulteti v Mariboru - smer »Računovodstvo in revizija«. 

Ujemajočih izdelkov ni mogoče najti.