Mateja Geržina

Opravlja funkcijo direktorice za kadrovske in splošne zadeve ter skladnost poslovanja v družbi Triglav INT, d.d. Že skoraj 15 let se ukvarja s kadri in področjem delovnega prava. Ves čas se ukvarja tudi z urejanjem statusa delavcev napotenih na delo v tujino. V okviru trenutne funkcije prenaša znanje in izkušnje matične družbe na odvisne družbe izven R Slovenije.

Ujemajočih izdelkov ni mogoče najti.