Majk Fideršek

Majk Fideršek je sodelavec na področjih varnosti in zdravja pri delu, izobraževanj in na kadrovskem področju, kjer je skrbnik programa HRM 4.0. Opravljen ima strokovni izpit predpisan za osebe, ki opravljajo strokovne naloge s področja varnosti in zdravja pri delu, s strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Prioriteta njegovih nalog na področju varnosti in zdravja pri delu je izdelava kemijskih ocen tveganja, usposabljanje zaposlenih s področja varnega dela, s področja varnega dela z nevarnimi snovmi, tehničnimi plini in zemeljskim plinom. Poleg del s področja varnosti in zdravja pri delu, prevzema tudi dela s področja računalniških tečajev in tečajev MS Office. Prav tako nudi podporo uporabnikom kadrovskega programa HRM 4.0. Svoje delo opravlja z veseljem, pozitivnim pristopom in z veliko željo po novih znanjih. Po izobrazbi je DIPLOMIRANI INŽENIR KEMIJSKE TEHNOLOGIJE.

Ujemajočih izdelkov ni mogoče najti.