Maja Vukasović-Ljubičić

Po Študiju psihologije na Columbia University v New Yorku in obče lingvistike in fonetike na Filozofski fakulteti v Zagrebu je pridobivala izkušnje na področju kadrovskega menedžmenta doma in v tujini. Delala je kot kadrovska svetovalka za ameriško svetovalno podjetje Hewitt Associates, potem je bila kadrovska direktorica v HERMES Softlabu v Ljubljani. Pri svojem delu je bila odgovorna za celovit sistem motiviranja in nagrajevanja zaposlenih, razvoj in izobraževanje kadrov ter za strukturiranje in vpeljavo dobrih praks, kot so na primer kompetenčni model, letni razgovori z zaposlenimi, spremljanje in merjenje zadovoljstva zaposlenih, skrb za varno, zdravo in spodbudno delovno okolje in drugo. Zadnja leta deluje kot zasebna znanstvena raziskovalka, svetovalka in predavateljica na področju kadrovskega menedžmenta in komunikacije.

Prikaz 1 rezultata