Maja Lajevec

Maja Lajevec, univerzitetna diplomirana pravnica. Več kot 17 let je bila zaposlena na sodišču v Ljubljani. Od tega deset let kot izvršilna sodnica na Okrajnem sodišču v Ljubljani in tri leta kot specializirana stečajna sodnica na Okrožnem sodišču v Ljubljani. Zdaj posluje kot samostojna pravna svetovalka. Odlično poznavanje zakonodaje, sodne prakse, težav in postopkov, ki so povezani z razmerji med upniki in dolžniki, je botrovalo odločitvi, da svojo dejavnost omeji le na dve pravni področji - izvršbo in stečaj. Znanje in izkušnje, ki jih jih pridobila kot sodnica ji omogočajo, da težave predvidi in za svoje naročnike vedno najde najboljše rešitve.

Ni produktov v tem izboru