mag. Urban Brulc

Po izobrazbi je magister pravnih znanosti in ima opravljen pravniški državni izpit. Zaposlen je kot samostojni svetovalec Informacijskega pooblaščenca (višji sekretar) ter ima 14 let delovnih izkušenj na področju varstva osebnih podatkov in varstva pacientovih pravic. Je tudi avtor vrste strokovnih prispevkov s teh področij ter soavtor Zakona o pacientovih pravicah.

Ujemajočih izdelkov ni mogoče najti.