mag. Tom Zickero

mag. Tom Zickero, univ. dipl. inž. el., je od leta 2019 zaposlen v svojem podjetju STUDIO Z, kjer se ukvarja s pregledovanjem oz. nadzorom vseh vrst sistemov aktivne požarne zaščite in izdelovanjem načrtov (študij/presoj) požarne varnosti za različne vrste objektov. Pred tem je bil od l. 2004 do l. 2019 zaposlen na ZVD Zavodu za varstvo pri delu kot vodja laboratorija za preskušanje, meritve ter požarno in protieksplozijsko zaščito. Aktiven je kot član Slovenskega združenja za požarno varnost (SZPV), tehničnega odbora SIST/TC POZ in mednarodnega odbora CEN TC 191 (požarna varnost). Drugo področje delovanja temelji na meritvah vseh vrst nizko in visokofrekvenčnih elektromagnetnih polj.

Prikaz 1 rezultata