mag. Tatjana Humar-Jurič

mag. Tatjana Humar-Jurič, univ dipl. inž. kem tehnol, že več kot 15 let  deluje na področju  nevarnih kemikalij v okviru Urada RS za kemikalije. Sodelovala je pri nastajanju EU in nacionalne zakonodaje s področja nevarnih kemikalij in bila aktivna tudi v času  predsedovanja Slovenije EU v l. 2008 in sicer pri pripravi CLP uredbe.  Od leta 2009 sodeluje z Evropsko agencijo za kemikalije (ECHA) kot stalna članica Odbora držav članic (MSC), redno pa kot strokovnjakinja za uredbi REACH in CLP. Sodeluje tako na seminarjih in delavnicah doma kot tudi v različnih mednarodnih projektih Evropske Komisije.

Prikaz 1 rezultata