mag. Sonja Malec

Sonja Malec, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Direktorat za trg dela in zaposlovanje, po poklicu univerzitetni diplomirani politolog, smer mednarodni odnosi. S področjem migracij se ukvarja že od leta 2002. V tem času se je v okviru Urada Vlade RS za priseljevanje in begunce ter Ministrstva za notranje zadeve ukvarjala s področjem integracije in prebivanja tujcev, od leta 2010 pa na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti pokriva področje zaposlovanja in dela tujcev v Republiki Sloveniji ter nekatere povezane vidike prostega pretoka delavcev in storitev v okviru Evropske unije.

Ujemajočih izdelkov ni mogoče najti.