mag. Sonja Bien Karlovšek

Rodila se je v Mariboru. Po zaključku II. Gimnazije v Mariboru in opravi mednarodne mature se je vpisala na Pravno fakulteto v Ljubljani. V času študija je dve leti opravljala delo svetovalke na področju stanovanjskega prava na Pravnoinformacijskem centru nevladnih organizacij v Ljubljani (PIC). Leta 2000 je diplomirala z nalogo “Ureditev nevladnih organizacij v primerjalnopravnem pogledu” pod mentorstvom dr. Mitje Horvata. Pripravništvo je opravila na Višjem sodišču v Ljubljani. Po opravljenem pravniškem državnem izpitu se je zaposlila na Okrožnem sodišču v Ljubljani, nato pa pri tedanjem Pooblaščencu za dostop do informacij javnega značaja. Informacijska pooblaščenka Nataša Pirc Musar jo je dne 16. 2. 2006 imenovala za svojo namestnico. Od tedaj se v različnih publikacijah, med drugim tudi v drugem priročniku te založbe (Zasebnost in varovanje osebnih podatkov), loteva tematike, povezane z varstvom zasebnosti in osebnih podatkov ter dostopom do informacij javnega značaja. Leta 2009 se je zaposlila v Zakonodajno-pravni službi Državnega zbora RS, leta 2010 pa opravila magisterij z nalogo Izbrani postopkovni vidiki dostopa do informacij javnega značaja. Aktivno obvlada nemški in angleški jezik, pasivno tudi francoski jezik.

Ujemajočih izdelkov ni mogoče najti.