mag. Simon Golob

Mag. Simon Golob je magister informacijsko-upravljavskih ved in se že več kot desetletje ukvarja z rešitvami na področju upravljanja z dokumenti. Svoja znanja je uspešno pridobil in nadgrajeval z vodenjem različnih projektov, med drugim je bil odgovoren za izvedbo digitalizacije in zajema celotnega popisnega gradiva v okviru popisa prebivalstva v Republiki Sloveniji. V zadnjem času se ukvarja z razvojem in trženjem e-storitev (digitalno vložišče, e-računi, klasična in e-hramba) in informatizacijo poslovnih procesov, ki jih družba Cetis ponuja svojim naročnikom. S strokovnimi prispevki in članki sodeluje tudi na različnih dogodkih s tematiko e-poslovanja in upravljanja dokumentarnega gradiva.

Showing all 1 result