mag. Robert Lainšček

Mag. Robert Lainšček je magister pravnih znanosti in zaposlen kot vodja Sektorja za upravno inšpekcijo na Inšpektoratu za javni sektor, kot organa v sestavi Ministrstva za javno upravo. V državni upravi, kjer je zaposlen od začetka poklicne poti, je opravljal različna dela in naloge. Svoje znanje je nenehno izpolnjeval in tako končal Pravno fakulteto v Mariboru. Po končani fakultetni izobrazbi je šolanje nadaljeval na magistrskem študiju upravnega prava na Pravni fakulteti v Ljubljani, kjer je pridobil naziv magistra znanosti. Pri svojem delu v državni upravi se je ves čas ukvarjal tudi z upravljanjem z dokumentarnim gradivom ter izvajanjem upravnih postopkov. Svoje praktične izkušnje je nabiral v Policiji, na upravni enoti, tržni inšpekciji in na upravni inšpekciji, kjer sedaj vodi sektor za upravno inšpekcijo. Pri svojem delu se dnevno srečuje s problematiko upravnega poslovanja, upravljanja z dokumentarnim gradivom ter tudi problematiko izvajanje upravnih postopkov. Sodeloval je tudi v več medresorskih delovnih skupinah, kot član in tudi kot vodja. Je tudi član izpitnih komisij, kot izpraševalec za področje upravnega postopka, ki se izvajajo v okviru Upravne akademije. S svojim strokovnim znanjem sodeluje v več seminarjih in delavnicah s področja upravnega prava (upravni postopek in upravno poslovanje).

Ujemajočih izdelkov ni mogoče najti.