mag. Peter Cokan

Mag. Peter Cokan je magister znanosti s področja prava človekovih pravic, magister prava, specializiran za intelektualno lastnino, univerzitetni diplomirani inženir strojništva, predavatelj, idejni vodja Evropskega inovacijskega centra Univerzum Minerva… Kariero je pričel graditi v nevladnem sektorju, kjer je z rezultati izstopal pri učinkovitosti mreženja in vodenja, nato je delo nadaljeval na občini Hoče-Slivnica kot direktor ene najhitreje se razvijajočih občin. Veselje do dela in vodenje ekip ga žene, da je sleherni delovnik poln zanosa, pozitivizma, učenja, pridobivanja izkušenj in učinkovitih dejanj. Izstopa pa srčno zavedanje, da za delovnimi procesi stojijo posamezniki, osebe, ki skupaj z vodjo tvorijo pomemben košček v mozaiku uspešnosti podjetja, organizacije ali lokalne skupnosti.

Ni produktov v tem izboru