mag. Njives Neffat, univ. dipl. prav.

Odvetniška družba Neffat, o.p., d.o.o.

Mag. Njives Prelog Neffat svetuje in nudi pravno podporo strankam, zlasti na področju prava javnih naročil, koncesij, javnofinančnih vprašanj ter javno-zasebnega partnerstva in je avtorica javno naročniškega strokovnega portala JNP, kjer redno objavlja strokovne vsebine iz navedenih področij. Ima številne izkušnje z zastopanjem strank pred Državno revizijsko komisijo, Računskim sodiščem RS, sodišči ter drugimi državnimi organi v civilnih in upravnih postopkih. Velik del svoje profesionalne kariere je delala za Državno revizijsko komisijo, bila je svetovalka predsednika Računskega sodišča RS in dejavna v okviru Twinnig projektov EU. Bila je tudi članica delovne skupine INTOSAI za pripravo "Key National Indicators and the Task Force on Contract Audit of Public Procurement« in »INTOSAI glossary regarding procurement contract audit" v Moskvi. Dejavna je tudi kot predavateljica na strokovnih seminarjih.

Izberi kategorijo

Prikaz rezultata

Izberi kategorijo

Prikaz rezultata