mag. Mojca Pušnik

Mojca Pušnik, mag. psihologije, je od leta 1995 zaposlena na Zavodu RS za šolstvo. Ves ta čas se ukvarja s pojavom nasilja v šolah, bolj specifično z »bullyingom«. Na to temo je izvedla več usposabljanj ravnateljev, svetovalnih delavcev in učiteljev ter tematskih konferenc za šolske kolektive. Izpeljala je prvo nacionalno raziskavo o obsegu in vrstah nasilja v šolah. Je avtorica publikacij Trpinčenje med otroki in mladostniki, Vrstniško nasilje v šolah ter soavtorica publikacij Vloga šole pri zmanjševanju nasilja v šoli, Vzgojno poslanstvo šole, Znanje o čustvih z manj nasilja v šoli, (O)krog nasilja v družini in šoli in drugih. V letih 2003 in 2004 je bila članica nacionalne Komisije za analizo problematike nasilja v šolah, ki je oblikovala Smernice za analizo, preprečevanje in obravnavo/obvladovanje nasilja v šolskem prostoru, ki so sicer ostale v osnutku, a so vseeno resnično smernice za delovanje tudi na nacionalnem nivoju. V letih 2005–2008 je bila nacionalna predstavnica v skupini OECD, ki je vodila mednarodni projekt o »bullyingu« in nasilju v šolah. V obdobju 2009–10 in 2011–12 je bila članica strokovne skupine in predavateljica pri projektih »Upoštevanje čustvenih vidikov pri prepoznavanju, obravnavanju in preprečevanju nasilnega ravnanja v šoli« in »Sistemsko soočanje z nasiljem v družini«, ki ju je vodil Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti.

Ujemajočih izdelkov ni mogoče najti.