mag. Mark Stanojević

mag. Mark Stanojević, univ. dipl. kem., je strokovnjak za nevarne kemikalije. Specialistično področje njegovega dela je implementacija Uredbe REACH in Uredbe o biocidnih proizvodih v prakso. Od leta 2016 predava kot višji predavatelj na visoki šoli za storitve kozmetično zakonodajo, že od leta 2008 pa je s svojimi predavanji sodeloval na seminarjih in delavnicah s področja nevarnih kemikalij, tako doma kot tudi v tujini.

Showing all 2 results