mag. Marjeta Novak

Deset let je delovala kot samostojna svetovalka za komuniciranje z zunanjimi in notranjimi javnostmi, od leta 2003 pa kot solastnica podjetja Humus, d. o. o., deluje kot izobraževalna trenerka, moderatorka in svetovalka pretežno v poslovnem okolju, pa tudi v izobraževalnem, javnem in nevladnem sektorju; tako v Sloveniji kot v tujini. Eno od temeljnih področij njenega dela je upravljanje raznolikosti in izboljševanje sodelovanja v medkulturnem okolju s poudarkom na razumevanju vrednot, ki »poganjajo« včasih nedoumljivo ravnanje predstavnikov drugih nacionalnih ali generacijskih kultur. Praktično usmerjene delavnice so namenjene podjetjem/organizacijam, ki delujejo v mednarodnem okolju ali ki imajo raznoliko strukturo zaposlenih znotraj organizacije. Drugo pomembno področje njenega dela je procesno svetovanje in moderiranje: kot izurjena nevtralna moderatorka pomaga skupinam učinkovito snovati rešitve za kompleksne izzive (strateško načrtovanje, inoviranje izdelkov in storitev, prenova organizacijske kulture …), in sicer tako, da zasnuje proces in strukturo ter poskrbi za varen komunikacijski prostor, v katerem ljudje ustvarjalno razmišljajo, globoko prisluhnejo različnim pogledom ter skupno snujejo presežne rešitve, ki jih nato prevedejo v konkretne akcijske načrte. Pri svojem delu zlasti gradi na konceptih sistemskega pristopa, ustvarjalnega reševanja problemov, dialoške komunikacije ter optimizacije sodelovanja z identificiranjem, razvijanjem in mobiliziranjem notranjih moči (Appreciative Inquiry). Marjeta Novak je aktivna članica Društva moderatorjev Slovenije, mednarodne zveze za facilitiraje (International Association of Facilitators), svetovne medkulturne organizacije SIETAR - Society for Intercultural Education, Training and Research ter mednarodne zveze za organizacijski razvoj (International Organizational Development Association). Kot publicistka objavlja v revijah Manager, HRM, časniku Finance in nekaterih drugih medijih. V povezavi s Slovensko filantropijo je razvila koncept korporativnega prostovoljstva za slovensko okolje. Približno 10 % svojega časa prostovoljsko nameni za pro bono izobraževalne projekte na humanitarnem področju. Reference: Adria Mobil, Erste Group Immorent, Ericsson Nikola Tesla, Hermes Softlab, KD Group, Lek, Mercator, PlanetGV, Revoz, Trimo, British Council, CNVOS, Slovenska filantropija, Univerza v Ljubljani, International Society for Diversity Management, United World Colleges Organisation, UK Royal Society for Arts and Manufacture, US National Endowment for Democracy.

Ujemajočih izdelkov ni mogoče najti.