mag. Janez Rogelj

mag. Janez Rogelj je končal študij matematike na Fakulteti za naravoslovje in tehnologijo Univerze Ljubljana, nato je ob delu zaključil Ekonomsko poslovno fakulteto Maribor in leta 2007 zaključil magistrski študij na temo mednarodne menjave nefinančnih storitev.
Med letoma 1993 in 1997 je na Uradu za makroekonomske analize in razvoj med drugim opravljal dela in naloge tehničnega vodenja in upravljanja projekta "Strategija gospodarskega razvoja Slovenije". Med letoma 1997 in 2000 je na Ministrstvu za ekonomske odnose in razvoj vodil (ne-politično!) kabinet ministra za ekonomske odnose in razvoj dr. Marjana Senjurja. Po koncu mandata je bil vodja sektorja za trgovino, storitve in intelektualno lastnino (2002 do 2007), za tem pa je leta 2011 v Direktoratu za turizem in internacionalizacijo prevzel strokovno področje mednarodnega razvojnega sodelovanja (MRS), kjer je preko Organizacije Združenih narodov za industrijski razvoj - UNIDO in v sodelovanju s slovenskimi podjetji doslej uspešno izvedel 21 projektov MRS v višini skoraj 3 mio €.

Na MGRT pokriva področje tarifnih opustitev in kvot od leta 2015 naprej, do sedaj je v tem okviru pripomogel k pomembnim prihrankom slovenskih podjetij v višini preko 20 mio €.

Ujemajočih izdelkov ni mogoče najti.