mag. Ivan Hari

mag. Ivan Hari, univ. dipl. soc., je uveljavljen strokovnjak za področja prenov organiziranosti, sistemizacij ter sistemov plač z nagrajevanjem delovne uspešnosti. Svetovalno delo izvaja predvsem v gospodarstvu. Preden se je začel ukvarjati s svetovanjem, je več kot 10 let deloval v gospodarstvu na strokovnih in vodilnih delovnih mestih. Svetovalno delo opravlja že več kot dvajset let in je izvedel različne projekte s področja HRM v že več kot 100 podjetjih na področju prenov organiziranosti,  sistemov plač, sistemizacij delovnih mest, vrednotenja zahtevnosti dela, sistemov nagrajevanja delovne uspešnosti, modelov kompetenc, uvajanja letnih razvojih pogovorov, sistemov kariernega načrtovanje ipd. V svoje delo vključuje rešitve, ki temeljijo na sodobnih razvojnih smernicah ter dobrih praksah. Pri svetovalnem delu v gospodarskih družbah uporablja preverjene metodologije za prenove in oblikovanje različnih kadrovsko organizacijskih sistemov ter ima izdelano metodologijo svetovalno-izvedbenega projektnega dela. Rezultati dela so prilagojeni na posebnosti delovnega in poslovnega procesa v podjetju ter na njegovo specifično organizacijsko kulturo. Je soavtor priročnikov »Učinkovit plačni sistem po novem« ter »Orodja vodenja« pri založbi Forum ter avtor več člankov s področja managementa, motiviranja in nagrajevanja. Sodeloval ali izvedel je več različnih posvetovanj in seminarjev s področja sistemov plač, nagrajevanja in motiviranja.

Showing all 2 results

Brez zadetka
5 % Popusta
Naslednjič
Skoraj!
25 % Popusta
10 % Popusta
Ni nagrade
Nimate sreče
Skoraj!
20 % Popusta
5 % Popusta
10 % Popusta
DECEMBRSKI POPUSTI POSKUSITE SREČO IN ZADENITE POPUST!

Vnesite vaš e-naslov in zavrtite kolo sreče. To je vaša priložnost, da zadenete posebne popuste!

Koda popusta se vam avtomatsko doda v košarico.

Splošni pogoji:

  • Popust velja 3 dni od prejema.
  • Popusta ni mogoče uveljavljati hkrati z drugimi popusti ali posebnimi akcijami.

  • Promocija poteka do vključno 31. 12. 2019.