mag. Hedvika Zdovc

Mag. Hedvika Zdovc, arhivska svetovalka, se je po uspešno zaključenem študiju na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani, na smeri zgodovina in sociologija, leta 1985 zaposlila v Zgodovinskem arhivu Celje. Že od samega prihoda v arhiv skrbi za fonde s področja uprave od druge polovice 19. stoletja dalje. Decembra leta 2005 je uspešno zagovarjala magistrsko nalogo na temo sejemske dejavnosti na Celjskem od 19. do prve polovice 20. stoletja. S svojimi strokovnimi prispevki sodeluje v različnih periodičnih publikacijah in na strokovnih posvetovanjih. Od leta 2005 se intenzivno ukvarja z enotnimi načrti klasifikacijskih znakov za državne upravne organe in samoupravnih lokalnih skupnosti ter na osnovi sprejetih klasifikacijskih načrtov s pripravo pisnih strokovnih navodil za odbiranje arhivskega gradiva iz dokumentarnega gradiva. Po sklepu direktorjev in direktoric slovenskih regionalnih arhivov o vzpostavitvi vzajemnega arhivskega informacijskega sistema v regionalnih arhivih in Projektnega sveta VISRAS je bila decembra 2008 imenovana tudi za administratorja programskega orodja (ScopeArhiv). Na podlagi sklepa Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport z dne 4. aprila 2013 je bila imenovana za vodjo Medarhivske strokovne delovna skupine za področje uprave.

Showing all 2 results

Brez zadetka
5 % Popusta
Naslednjič
Skoraj!
25 % Popusta
10 % Popusta
Ni nagrade
Nimate sreče
Skoraj!
20 % Popusta
5 % Popusta
10 % Popusta
DECEMBRSKI POPUSTI POSKUSITE SREČO IN ZADENITE POPUST!

Vnesite vaš e-naslov in zavrtite kolo sreče. To je vaša priložnost, da zadenete posebne popuste!

Koda popusta se vam avtomatsko doda v košarico.

Splošni pogoji:

  • Popust velja 3 dni od prejema.
  • Popusta ni mogoče uveljavljati hkrati z drugimi popusti ali posebnimi akcijami.

  • Promocija poteka do vključno 31. 12. 2019.