mag. Domen Petelin

Mag. Domen Petelin, univ. dipl. pravnik je zaposlen na Zavodu RS za šolstvo kot pravni svetovalec, ki se je zadnja leta specializiral za sistem usmerjanja otrok s posebnimi potrebami in na Pravni fakulteti v Ljubljani magistriral z nalogo “Delovanje javnih subjektov pri uresničevanju enakosti pri izobraževanju otrok s posebnimi potrebami«. Vrsto let je član Delovne skupine za obravnavanje problematike usmerjanja otrok s posebnimi potrebami, imenovane s strani ministra za izobraževanje, znanost in šport. Sodeloval je tudi pri pripravi predpisov s področja vzgoje in izobraževanja. Kot eden izmed vodilnih šolskih pravnikov sodeluje tudi s podjetjem Kurikulum, šolsko pravno svetovanje, d.o.o.. Svoje znanje in izkušnje deli z vsemi udeleženci vzgojno-izobraževalnega sistema.

Showing all 2 results