mag. Danilo Burnač

Mag. Danilo Burnač, ukvarja se z okoljsko problematiko gospodarskih javnih služb vodooskrbe, odpadkov, odvajanja in čiščenja voda in zakonodajo s tega področja. Sodeluje na strokovnih posvetih s področja okoljske problematike in delovnopravne zakonodaje ter je podpredsednik Zbornice komunalnega gospodarstva Slovenije, član združenja nadzornikov in član združenja managerjev. Je avtor vrste člankov z različnih področij družbenega delovanja in družbene odgovornosti. Sedaj je zaposlen kot direktor javnega podjetja Mariborski vodovod d.d.

Prikaz 1 rezultata