mag. Danilo Burnač

mag. Danilo Burnač se ukvarja z okoljsko problematiko gospodarskih javnih služb vodooskrbe, odpadkov, odvajanja in čiščenja voda ter zakonodajo s tega področja.
Sodeluje na strokovnih posvetih s področja okoljske problematike in delovnopravne zakonodaje ter je član združenja nadzornikov in član združenja managerjev.
Je avtor vrste znanstvenih in strokovnih člankov s področja okoljskih zadev, družbene odgovornosti in korporativnega upravljanja gospodarskih družb.
V njegovem času vodenja je podjetje Mariborski vodovod d.d. prejelo vrsto najvišjih državnih priznanj in nagrad.

Ujemajočih izdelkov ni mogoče najti.