mag. Anton Kožar

mag. Anton Kožar Je magistriral leta 1991 z magistrsko nalogo Vpliv zunanjih pogojev gospodarjenja na plačilno bilanco Jugoslavije in notranje prilagajanje tem spremembam – ekonometrična raziskava. Poklicno pot je začel v Komunalno – gradbenem podjetju Tregrad Trebnje. V času med 1983 in 1997 je bil zaposlen v Analitsko-raziskovalnem centru Banke Slovenije, v letih 1994-1997 kot pomočnik direktorja. Intenzivno se je ukvarjal z analiziranjem gospodarstva in finančnim programiranjem. V letih 1997 do 1999 je bil direktor Kapitalskega sklada d.d. (danes Kapitalska družba) in je soavtor Bele knjige (1997), ki je bila strokovna podlaga za pokojninsko reformo ob koncu 1999. V letih 2001-2007 je bil svetovalec predsednika GZS, zadolžen predvsem za ekonomsko analizo in finančno področje. Od maja 2002 do junija 2007 je bil sočasno tudi direktor Združenja za poslovanje z nepremičninami pri GZS. Od 2004 do 2008 je bil predsednik, v 2010-2015 pa podpredsednik Slovenskega nepremičninskega združenja FIABCI, to je društva, ki je del mednarodne nepremičninske organizacije, FIABCI, in ima sedež v Parizu. Na Centru za poslovno usposabljanje (CPU) je v letih 2004-2007 predaval na pripravah za pridobitev licence za nepremičninske posrednike, v letih 2004-2008 pa je bil v državni izpitni komisiji za pridobitev licence nepremičninskega posrednika, ki jo ima tudi sam (št. 00712). Licenco, POOBLAŠČENI OCENJEVALEC VREDNOSTI NEPREMIČNIN, je zagovarjal na Slovenskem inštitutu za revizijo ob koncu 2006. Anton Kožar je v letih 2007-2016 pridobil bogato prakso pri ocenjevanju nepremičnin za rezidente in tujce. Anton Kožar od julija 2007 vodi Inštitut za nepremičnine d.o.o., Ljubljana.

Ujemajočih izdelkov ni mogoče najti.