mag. Aleš Šifrer

Aleš Šifrer je univerzitetni diplomiran pravnik z opravljenim pravniškim državnim izpitom in z izkušnjami iz javne uprave, odvetništva in gospodarstva. Opravljen ima preizkus strokovne usposobljenosti za delo z dokumentarnim gradivom, na tem področju se tudi redno izobražuje. Pretežno se ukvarja z gospodarskim in delovnim pravom. Sodeloval je pri sprejemanju notranjih pravil v družbi Cetis d.d. in še vedno sodeluje pri njihovem internem revidiranju, v zadnjem času pa se ukvarja tudi s pravnimi vidiki informatizacije poslovnih procesov, ki jih družba Cetis ponuja svojim naročnikom.

Showing all 1 result