Luka Škrjanc

Luka Škrjanc je strokovnjak za Performance Management z večletnimi praktičnimi izkušnjami v slovenskih podjetjih in tujih korporacijah. Skrbi za implementacijo učinkovitih rešitev v prakso, ki omogočajo lažje doseganje zastavljenih ciljev organizacije, svetuje pa tudi pri upravljanju v kriznih situacijah. Vodi transformacijske procese za organizacije ter vodje, ki se soočajo z izzivi uvajanja sprememb in preoblikovanja svojih organizacij. Deluje kot svetovalec za visoki in srednji management.

Na področju poslovnega svetovanja deluje že več kot 15 let, v različnih poslovnih panogah tako v Sloveniji, kot tudi v tujini. Njegovo delovanje temelji na lastnih izkušnjah, ki jih je pridobil z uspešnim vodenjem timov na različnih poslovnih področjih in nenehnim pridobivanjem znanj. Verjame v doseganje ciljev s prepletanjem različnih (primernih) izkušenj, zagotavljanjem ustrezne delovne klime (kulture), usmerjenim učenjem ter natančnim razvojem.  Temeljno vodilo pri tem pa sta praktičnost in največja možna stopnja simplifikacije rešitev (common sense – zdrava pamet), kjer in če je to možno.

Prikaz vseh 5 rezultatov