Ljubo Kobale

Rojen leta 1962, je leta 2003 diplomiral na Višji strokovni šoli v Mariboru. Leta 1983 se je zaposlil na Aerodromu Maribor, kjer je opravljal dela in naloge organizatorja prevoza blaga v letalskem prometu, skrbel za komercialne aktivnosti in leta 1984 prevzel vodenje oddelka za prevoz blaga. Dela in naloge vodje je opravljal do leta 1989, ko Aerodrom Maribor beleži enega večjih razmahov na področju cargo prevozov blaga. Z željo po širitvi znanja in ob ponujenem izzivu je leta 1989 sprejel dela in naloge samostojnega komercialista za trženje avio prevoza blaga v JAT-u Beograd, kjer je uspešno nadgrajeval pridobljeno znanje.  Leta 1991 se je  zaposlil kot  špediter-deklarant v podjetju STTC d.d., kjer je zaposlen še danes (leta 2003 je podjetje Intereuropa d.d. Koper prevzelo podjetje STTC d.d.). V tem obdobju je dodobra spoznal špeditersko delo, opravljal vsa dela in naloge, ki so povezane s carinjenjem blaga, postopoma je napredoval do vodje carinskega oddelka, ki ga je opravljal 7 let. Ob prehodu v podjetje Intereuropa d.d., Koper, je do vstopa Republike Slovenije v ES vodil carinski oddelek v Filiali Maribor, od leta 2007 pa opravlja dela in naloge specialista na področju carinskih storitev in pretočnega skladišča.

Ni produktov v tem izboru