Lilijana Rojko

Lilijana Rojko, finančna inšpektorica, zaposlena na Finančni upravi RS, Sektor za nadzor, Oddelek za finančni nadzor s področja davkov. Na področju inšpiciranja dela več kot 20 let, v zadnjih letih pa se intenzivneje ukvarja s področjem nadzora prispevkov za socialno varnost

Ujemajočih izdelkov ni mogoče najti.