Larisa Štefin Glavendekić, univ. dipl. pravnica

Leta 2011 je diplomirala na Pravni fakulteti v Ljubljani. Po diplomi je bila zaposlena kot svetovalka na Ministrstvu za notranje zadeve. Od leta 2013 je zaposlena v podjetju Praetor, d. o. o., zadnja tri leta kot vodja projektov. Letno sodeluje pri več kot 50 projektih s področja javnih naročil. Naročnikom svetuje pri izbiri primernega postopka in pripravi dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila na področju nabave blaga, storitev in gradenj. Pripravlja oziroma obravnava zahtevke za revizijo, več kot 20 na leto, tako za naročnike kot za ponudnike, katerim svetuje tudi pri pripravi ponudb v postopkih oddaje javnih naročil.

Izberi kategorijo

Prikaz rezultata

Izberi kategorijo

Prikaz rezultata