Jože Kobe

Rojen leta 1973. Po zaključeni srednji gozdarski šoli je nadaljeval z delom na komercialnem področju. Od leta 2005 deluje na področju ravnanja z odpadki.  Pridobival je znanje na področju ravnanja z  odpadki s poudarkom na ravnanju z odpadno embalažo kot svetovalec zavezancem pri družbi za ravnanje z odpadno embalažo. Tesno je sodeloval z zavezanci za ravnanje z odpadno embalažo in povzročitelji odpadkov. Zelo dobro pozna celotno zakonodajno osnovo na področju ravnanja z odpadki. Strokovno znanje na področju ravnanja z odpadki je nadgradil z izobraževanjem kot ekonomist – poslovna smer.    Pomembna osebna usmeritev je združevanje znanja s področja ravnanja z odpadki z ekonomičnostjo poslovanja podjetja ter pri tem poskrbeti za primerne poslovne ideje.   Trenutno deluje kot tehnični vodja pri družbi za ravnanje z odpadno embalažo RECIKEL, d.o.o. kjer skrbi za celostno organizacijo družbe, je kot strokovna pomoč na področju ravnanja z odpadno embalažo in skrbi za ustrezno poslovanje družbe ter njen razvoj.    Pomembna osebna usmeritev  je trud za transparentno delovanje družbe in pomoč pri transparentni zakonodajni osnov na področju ravnanja z odpadno embalažo.

Ujemajočih izdelkov ni mogoče najti.