mag. Jana Miklavčič

mag. Jana Miklavčič, je vodja Sektorja za odpadke na Ministrstvu za okolje in prostor. Pred tem je delala kot direktorica Inšpekcije za okolje in naravo, pred tem pa v Laboratoriju za monitoring vod na ARSO. Ima večletne izkušnje na področju sprejemanja, nadzora in implementacije okoljske zakonodaje.

Ujemajočih izdelkov ni mogoče najti.